Information

Home > Audio > ImaginationGYM CDs
Sort By:
1
An Choill Draiochta CD
An Choill Draíochta CD
Price: €25.00

Is ar an gcéad chlár fuaime sa tsraith, dar teideal An Choill Draíochta, atá an téama bunaithe. Spreagann an clár fuaime le páistí a gcuid scéalta féin a chumadh trí iad a mhealladh chuig domhan na samhlaíochta, a bhfuil an béaloideas, an dúlra, ainmhithe, ceol, brionglóidí agus mianta mar chuid de. Foghlaimeoidh na páistí faoin tslí ar féidir leo cur lena gcuid samhlaíochta, agus faoin tslí ar féidir leo spraoi dearfach  a bheith acu go cruthaitheach trí leathanaigh ghníomhaíochta bunaithe ar an ealaín.

This audio program encourages children to create their own stories by bringing them on a journey into an imaginative world of folklore, nature, animals, music, dreams and wishes.
The story helps children balance over-use of computer games, helps with concentration and focusing skills, improves nature awareness, and assists with decision-making skills, and emotional balance. In SHIPPING to countries outside the European Union including Australia, Canada, and USA. Import duties may apply.
more info
Loutto Mettsa CD
Loutto Mettsa CD
Price: €25.00

Tykkääkö lapsesi tarinoista?

Mikäli lapsesi tykkää tarinoiden kuuntelusta ja kerronnasta, Lumottu Metsä – ohjelma sopii juuri siihen. Se sopii erinomaisesti lapsille kuudesta ikävuodesta (jopa nuoremmille) eteenpäin aina aikuisuuteen ja vanhuuteen asti. Erinomaisesti suunniteltuna Lumottu Metsä stimuloi mielikuvitusta niin, että lapsesi oppii itsekin kertomaan omia tarinoitaan. Lapsesi oppii tiedostamattaan. Lapset tykkäävät kuunnella Lumottua Metsää yhä uudelleen, koska tarina vie heidät matkalle heidän omaan mielikuvitusmaailmaansa.

Lumottu Metsä sopii myös hyvin lapsille, joilla on vaikeuksia rauhoittua ja saada unta. Se sopii myös lasten vanhemmille omaan rauhoittumiseen ja rentoutumiseen. Koko perhe voi kuunnella Lumottua Metsää yhdessä tai erikseen. Tarinan kuuntelusta on monia muitakin etuja: on hyvä opettaa lapsille tarinankerrontaa, koska lapsi osallistuu itse omalla mielikuvituksellaan sen tekoon. Jos lapsi on hyvin looginen ajattelussaan, Lumottu Metsä auttaa heitä kehittämään mielikuvitustaan. Liian vilkkaan mielikuvituksen omaavalle lapselle, tarina auttaa jäsentämään omaa mielikuvitusta. Kysymys on oikean ja vasemman aivopuoliskon integraatiosta eli yhdentymisestä. Lapsi, joka harjoittaa molempia aivopuoliskojaan, huomaa, että on helpompi käsitellä erilaisia asioita ja aiheita esim. koulussa. Lumottu Metsä on luotu Irlannissa, maassa, joka on kuuluisa tarinankertojistaan ja kansanperinteestään.
more info
Enchanted Forest Storytelling CD
The Enchanted Forest CD English
Price €25.00

Storytelling Does your child love stories?

Is your child ready for the next step to becoming a master storyteller? If your child likes storytelling, The Enchanted Forest audio program is a must. It is suitable for children from 6 years old to adults of all ages. Expertly designed it stimulates the imagination so that your child can become their own master storyteller. Your child will unconsciously design their own story in minutes. Children love to listen to the story over and over because it brings them on a magical journey into their imagination. It can be different each time they listen.

ALSO
.... great for bedtime to help restless children get to sleep. It is wonderful for parents too especially to help with personal relaxation. Listening to The Enchanted Forest is an activity that can done by all the family either together or separately. There are many additional benefits for parents and children, see below for more details. It is great for teaching children storytelling because the child contributes to the story (prompted by the narrator).
It helps a very logical child to go into their imagination and the overly imaginative child to put structure on their story. (Sometimes this is referred to as left/right brain integration). A child who gets practice at using their whole brain will find it easier to handle diverse subjects in school.
Created in Ireland, land of ancient storytellers and folklore, the story is full of archetypal references to help the listener ground into one of the most ancient forms of communication known to man. FREE SHIPPING to countries outside the European Union including Australia, Canada, and USA. Import duties may apply.
more info
   
 
1