Information

Home > Swedish
Fantasi är viktigare än kunskap” Albert Einstein    


Imagination Gym.R är en metod och ett nytt sätt att närma sig utbildning och personlig utveckling för både barn och vuxna. Det är en serie av tio ljudprogram, böcker och aktiviteter baserade på fantasi, kreativitet och hela hjärnans lärande. De kan användas för barn från 6 år och uppåt och vuxna i alla åldrar. Programmen är utformade för att hjälpa barn och vuxna att få tillgång till fantasi, självmedvetenhet, fokuserat lärande och känslomässig balans.

År 2000 skapades och skrevs programmen av Rosaleen Durkin och Peter Blackbyrne i Dublin, Irland. De samarbetade i ett projekt med olika specialiteter inom områden som, musikterapi, konstterapi samt vägledning och utbildning.

Programmen är nu tillgängliga på engelska, finska, tyska, gaeliska och norska. Programmets användningsområde har utökats under ett antal år till att omfatta hem, utbildning, barnomsorg och hälso- och sjukvårds miljöer. Det har bedrivits forskning inom en hel rad områden såsom tidiga insatser inom utbildning för elever med särskilda behov såsom dyslexi, ADD/ADHD, Alzheimer patienter i vårdmiljöer, kreativa workshops, sjukhusskolor, familjerådgivningar, vård och hälsosammanhang, samt för vuxna med inlärningssvårigheter och utvecklingstörning.. Varje ljudprogram och aktivitetsbok är användbar för ett särskilt behov för den som lyssnar och de arbetas med i en i en viss ordning i början av varje projekt.

Fördelarna är bland annat avslappning, grundning/jordning, lära sig lyssna, självförtroende och emotionell balans, problemlösning, medvetenhet globalt och om naturen, social- kompetens, målsättning, självkänsla och självförtroende, hur man tar beslut och sätter gränser. Nätmissbruk kan även behandlas med regelbunden användning av programmet. Titlar på programinnehållet: Den förtrollade skogen. Färden med den förtrollade ballongen. Den magiska blåklockan. Min speciella vän. Godnatt söta drömmar. Vattenäventyr, Regnbågsäventyr, Tidsresor, Supersinne aktiviteter 1 och 2.

De grundläggande principerna för samtliga program är att skapa utrymme och tid att använda programmet på ett effektivt sätt. Mycket tydliga gränser och regler diskuteras och tillåter alla inblandade att slappna av inför en kreativ process utan eventuella störningar. Kreativ frihet och aktivitet uppmuntras av de vuxna som är inblandade i omsorgen av barnen. Kurser finns tillgängliga för att ge fördjupad information och riktlinjer för metoderna bakom programmen och även bra information om de omfattande forsknings- och pilotprojekten.

Kurser finns tillgängliga för Lärare, Barnomsorgspersonal, Arbetsterapi för äldre, sorgebearbetnings, personal som arbetar förebyggande, personal i kommunala verksamheter, lekterapeuter, rådgivning och vårdpersonal.
Sort By:
1
Den Enchanted Skog MP3 Historiefortelling
Den Enchanted Skog MP3
Price: €12.00

Storytelling Does your child love stories? Is your child ready for the next step to becoming a master storyteller? If your child likes storytelling, The Enchanted Forest audio program is a must. It is suitable for children from 6 years old to adults of all ages. Expertly designed it stimulates the imagination so that your child can become their own master storyteller. Your child will unconsciously design their own story in minutes. Children love to listen to the story over and over because it brings them on a magical journey into their imagination. It can be different each time they listen.

ALSO.... great for bedtime to help restless children get to sleep. It is wonderful for parents too especially to help with personal relaxation. Listening to The Enchanted Forest is an activity that can done by all the family either together or separately. There are many additional benefits for parents and children, see below for more details. It is great for teaching children storytelling because the child contributes to the story (prompted by the narrator). It helps a very logical child to go into their imagination and the overly imaginative child to put structure on their story. (Sometimes this is referred to as left/right brain integration). A child who gets practice at using their whole brain will find it easier to handle diverse subjects in school. Created in Ireland, land of ancient storytellers and folklore, the story is full of archetypal references to help the listener ground into one of the most ancient forms of communication known to man.
more info
   
 
1