Information


  Home > Audio > ImaginationGYM CDs >

Loutto Mettsa CD
Loutto Mettsa CD


 
Price:25.00

Product Code: LMCD
Qty:

Description
 
Tykkääkö lapsesi tarinoista?

Mikäli lapsesi tykkää tarinoiden kuuntelusta ja kerronnasta, Lumottu Metsä – ohjelma sopii juuri siihen. Se sopii erinomaisesti lapsille kuudesta ikävuodesta (jopa nuoremmille) eteenpäin aina aikuisuuteen ja vanhuuteen asti. Erinomaisesti suunniteltuna Lumottu Metsä stimuloi mielikuvitusta niin, että lapsesi oppii itsekin kertomaan omia tarinoitaan. Lapsesi oppii tiedostamattaan. Lapset tykkäävät kuunnella Lumottua Metsää yhä uudelleen, koska tarina vie heidät matkalle heidän omaan mielikuvitusmaailmaansa.

Lumottu Metsä sopii myös hyvin lapsille, joilla on vaikeuksia rauhoittua ja saada unta. Se sopii myös lasten vanhemmille omaan rauhoittumiseen ja rentoutumiseen. Koko perhe voi kuunnella Lumottua Metsää yhdessä tai erikseen. Tarinan kuuntelusta on monia muitakin etuja: on hyvä opettaa lapsille tarinankerrontaa, koska lapsi osallistuu itse omalla mielikuvituksellaan sen tekoon. Jos lapsi on hyvin looginen ajattelussaan, Lumottu Metsä auttaa heitä kehittämään mielikuvitustaan. Liian vilkkaan mielikuvituksen omaavalle lapselle, tarina auttaa jäsentämään omaa mielikuvitusta. Kysymys on oikean ja vasemman aivopuoliskon integraatiosta eli yhdentymisestä. Lapsi, joka harjoittaa molempia aivopuoliskojaan, huomaa, että on helpompi käsitellä erilaisia asioita ja aiheita esim. koulussa. Lumottu Metsä on luotu Irlannissa, maassa, joka on kuuluisa tarinankertojistaan ja kansanperinteestään.
Additional Information
  • Lumottu Metsä
  • Jokaisessa Imagination Gymin tarinassa on ainutlaatuisia tavoitteita. Päätavoitteet Lumotussa Metsässä ovat:
  • 1. Auttaa lapsia oppimaan tarinankerrontaa. Tämä saavutetaan rohkaisemalla lasta luomaan omaa mielikuvitustarinaa Lumottua Metsää kuuntelemalla. Tarina johdattaa lasta, mutta samalla kannustaa häntä käyttämään omaa mielikuvitustaan esimerkiksi kysymyksillä, mikä vuodenaika on tai minkä väriset vaatteet on ylläsi. Lapset oppivat nopeasti, että he voivat halutessaan muuttaa tarinaa vaikka joka kuuntelukerralla. Tosiasiassa säännöllisesti/toistuvasti kuuntelemalla lapsi muuttaakin tarinaa kuunnellessaan. Lapsen luovuus kehittyy ikään kuin sivutuotteena Imagination Gymin tarinoita kuunnellessa. Lapset eivät vain opi sanoja, vaan kuinka käyttää niitä monipuolisesti kuvaamaan tarkoituksenmukaisesti asioitaan ja omia tunteitaan.
  • 2. Tietoisuus luonnosta on myös yksi Lumotun Metsän eduista. Tutkimukset niin Yhdysvalloista kuin muualtakin kertovat siitä, että lapsilla on yhä vähemmän yhteyksiä luontoon. Tällä on vaikutuksia mm heidän hyvinvointiinsa sekä akateemisiin valmiuksiin ja taitoihin. Tämä on haaste erityisesti kaupunkilaislapsille. Tutkimukset ovat osoittaneet myös, että mielikuvituksella on melkein samanlainen vaikutus aivoihin kuin sillä, että kokisimme asiat todellisessa elämässä. Lumottu Metsä- tarina on suunniteltu vahvistamaan lapsen yhteyttä luontoon tarinan rakenteen sekä huolellisesti äänitettyjen luonnon äänien kautta.
  • 3. Lumottu Metsä auttaa lasta käyttämään heidän koko aivokapasiteettiaan. Tarina auttaa lasta aktivoimaan samalla aikaa hänen molemmat aivopuoliskonsa. Esimerkiksi tarinassa lapselta pyydetään listaamaan kolme toivetta paperille ja ojentamaan sen keijulle. Listaaminen on numeerista ja loogista, hyvin paljon vasemman aivopuoliskon toimintaa. Samalla pyydetään lasta kuvittelemaan keiju, tämä on puolestaan hyvin paljon oikean aivopuoliskon toimintaa. Tarina on luotu niin, että lapsi sitä kuuntelemalla, harjoittaa jatkuvasti käyttämään molempia aivopuoliskojaan, siis koko aivoja. Tästä on hyötyä ns. akateemisille taidoille ja valmiuksille, erityisesti kielen käyttöön. Kielen perustan uskotaan sijaitsevan vasemmassa aivopuoliskossa, mutta asioiden soveltaminen kielen avulla (esim. tunteet, luovuus) ovat pitkälti oikeassa aivopuoliskossa. Monipuolinen kommunikoija tai tarinankertoja käyttää koko aivojen kapasiteettia.


Browse for more products in the same category as this item:

Audio > ImaginationGYM CDs
Finnish