Information

Home > Libraries
Sort By:
1
An Choill Draiochta Workshop
An Choill Draíochta Ceardlann
Group Price €160.00

Is ar an gcéad chlár fuaime sa tsraith, dar teideal An Choill Draíochta, atá an téama bunaithe. Spreagann an clár fuaime le páistí a gcuid scéalta féin a chumadh trí iad a mhealladh chuig domhan na samhlaíochta, a bhfuil an béaloideas, an dúlra, ainmhithe, ceol, brionglóidí agus mianta mar chuid de. Foghlaimeoidh na páistí faoin tslí ar féidir leo cur lena gcuid samhlaíochta, agus faoin tslí ar féidir leo spraoi dearfach  a bheith acu go cruthaitheach trí leathanaigh ghníomhaíochta bunaithe ar an ealaín. more info
The Magic Bluebell Grove Storytelling Workshop
The Magic Bluebell Grove Storytelling Workshop
Group Price €160.00

ImaginationGYM® is a fun and interactive way to help children access their natural creativity, artistic talent and imagination. Based around a magic bluebell grove the workshop uses a perfect mix of audio-visual and sensory inputs that encourages children to create their own stories. They are brought on a journey into an imaginative world of folklore, fairy rings, midsummer celebrations, nature, music, and wishes. Children will learn to stretch their imagination muscles and have fun taking positive action by expressing themselves through drawing and writing activities. more info
   
 
1