Information


  Home > Irish >

An Choill Draíochta CD
An Choill Draiochta CD


 
Price:25.00

Product Code: ACDCD
Qty:

Description
 
Is ar an gcéad chlár fuaime sa tsraith, dar teideal An Choill Draíochta, atá an téama bunaithe. Spreagann an clár fuaime le páistí a gcuid scéalta féin a chumadh trí iad a mhealladh chuig domhan na samhlaíochta, a bhfuil an béaloideas, an dúlra, ainmhithe, ceol, brionglóidí agus mianta mar chuid de. Foghlaimeoidh na páistí faoin tslí ar féidir leo cur lena gcuid samhlaíochta, agus faoin tslí ar féidir leo spraoi dearfach  a bheith acu go cruthaitheach trí leathanaigh ghníomhaíochta bunaithe ar an ealaín.

This audio program encourages children to create their own stories by bringing them on a journey into an imaginative world of folklore, nature, animals, music, dreams and wishes.
The story helps children balance over-use of computer games, helps with concentration and focusing skills, improves nature awareness, and assists with decision-making skills, and emotional balance. In SHIPPING to countries outside the European Union including Australia, Canada, and USA. Import duties may apply.
Additional Information
 • Sraith ImaginationGYM

  Is é "An Choill Draíochta" an chéad scéal i sraith scéalta samhlaíocht-threoraithe dar teideal 'Aclaíocht don tSamhlaíocht'. Baineann gach cleachtadh in Aclaíocht don tSamhlaíocht úsáid as páirt éagsúil de do shamhlaíocht ag cuidiú leat cruthaitheacht a fhorbairt, cur le muinín, fadhbanna a réiteach, díriú ar spriocanna agus fuascailt a fháil ar theannais is cuma cad is bonn leo. Cuideoidh úsáid leanúnach le féin-chumhachtú, féinmheas agus taithí ar leith ar fhorbairt an 'chumais samhlaíochta'.

  Leanaí


 • Fáilte go dtí An Choill Draíochta, saol draíochta ar féidir leatsa do chuid féin a dhéanamh de. Le linn na heachtra, casfar carachtair speisialta ort agus beidh siadsan mar chairde draíochta agat. Is féidir leatsa gach uair a éisteann tú leis an an scéal an Choill a leagan amach agus d'áit speisialta féin a dhéanamh de.
 • Scéal maith d'am codlata atá ann freisin.


 • Tuismitheoirí agus Múinteoirí


 • Cuidíonn "An Choill Draíochta" chun samhlaíocht linbh a fhorbairt. Tá na cleachtaí samhlaíochta leagtha amach chun cur le cruthaitheacht, socracht an linbh agus chun a gcuid smaointe a chur in eagar. Moltar úsáid rialta chun "samhlaíocht níos aclaí" a bhaint amach. Is féidir le múinteoirí é a úsáid mar chuid dá bplean cleachtaí agus chun hipirghníomhaíocht sa rang a laghdú. Is féidir le tuismitheoirí é a úsáid in éineacht lena bpáistí tar éis lá cruógach a chur isteach agus tugann sé an deis dóibh am a chaitheamh in éineacht.


 • Úsáid Dhaoine Fásta


 • Bíonn an-tóir ag daoine fásta ar An Choill Draíochta freisin!
 • Tá na híomhánna leanaí thar cionn chun inchinn loighiciúil a chur ar a suaimhneas agus ligean do shocracht agus do chruthaitheacht ealú isteach. Tá sé ina bhuntáiste go háirithe do dhaoine fásta a bhíonn faoi bhrú nó a bhfuil deacrachtaí codlata acu.


Browse for more products in the same category as this item:

Irish
Audio > ImaginationGYM CDs